Kontakt

KOORDYNATOR PROJEKTU

Artur Pawełczyński

tel. 512 912 114

jadlodzielnia.pruszkow@gmail.com

 

POMYSŁODAWCA PROJEKTU

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS

Nip : 534 258 41 94

 

Prezes Stowarzyszenia:

Beata Pawełczyńska

tel. 509 443 699

b.pawelczynska@jaspis.edu.pl

 

Wiceprezes Stowarzyszenia:

Piotr Tomaszewski

tel. 693 911 537

art.pruszkow@gmail.com

 

Skarbnik Stowarzyszenia:

Artur Pawełczyński

tel. 512 912 114

a.pawelczynski@jaspis.edu.pl